# فرشاد_سرایی

همکاری شرکت مهندسی پتروپالامحور با وب سایت تخصصی مکانیک ایران

   مژده به دانشجویان رشته مهندسی مکانیک  بر اساس توافق به عمل آمده فیمابین شرکت مهندسی پتروپالامحور و مدیریت وب سایت تخصصی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید

کتاب انتخاب جنس در لوله کشی صنعتی (Piping Material Selection)

کتاب انتخاب جنس در لوله کشی صنعتی PIPING MATERIAL SELECTION نویسنده : مهندس فرشاد سرایی شماره تلفن های ناشر «انتشارات نگارنده دانش» جهت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 165 بازدید

کتاب شناسایی مخاطرات فرآیندی به روش HAZOP STUDY منتشر شد

کتاب شناسایی مخاطرات فرآیندی به روش HAZOP STUDY نویسنده : مهندس فرشاد سرایی شماره تلفن های ناشر «انتشارات نگارنده دانش» جهت خرید ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 42 بازدید

کتاب اصول طراحی آشپزخانه های صنعتی منتشر شد

کتاب اصول طراحی آشپزخانه های صنعتی نویسنده : مهندس فرشاد سرایی شماره تلفن های ناشر «انتشارات نگارنده دانش» جهت خرید تلفنی کتاب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 123 بازدید